4. Juridiskie pakalpojumi Igaunijā

4. Juridiskie pakalpojumi Igaunijā

4.1Civiltiesiskās lietas

Mūsu juristi palīdzēs civiltiesisko un korporatīvo‒tiesisko lietu kārtošanā, kas sevī ietver jebkura tipa darījumu palīdzību, uzņēmumu reģistrāciju un restrukturizāciju, strīdus ar klientiem un partneriem, kā arī darba strīdus.

4.2Administratīvās lietas

Korporatīviem klientiem mēs sniedzam atbalstu administratīvo lietu kārtošanā, tādu kā: personu aizstāvību visos administratīvo procesu etapos, interešu pārstāvēšanu tiesiskās attiecībās vai strīdos ar valsts vai municipālās varas institūcijām, tiesisko dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, lūgumu un sūdzību sastādīšanu, utt.

4.3Pārstāvniecība tiesā

Piedāvājam palīdzību ar Bankas pieprasījumiem sakarā ar strīdīgām transakcijām, par dažāda veida jautājumiem no finanšu monitoringa darbiniekiem, Compliance.

4.4Preču zīmju un patentu reģistrācija

Preču zīmes reģistrācija piešķir zīmei tiesisko aizsardzību, kas ierobežo citām komerciālām sabiedrībām vai personām izmantot preču zīmi, analoģisku vai līdzīgu preču apzīmēšanai, kas identiskas vai līdzīgas jūsu preču zīmei. Ar reģistrāciju Jūs nostiprināt savas ekskluzīvās tiesības uz reģistrētās preču zīmes izmantošanu. Mēs palīdzam reģistrēt preču zīmes un patentus Igaunijā un ārvalstīs (caur partneriem).

4.5Palīdzība licenču un atļauju izsniegšanā

Ja Jūs darbojaties nozarē ar īpašām prasībām, tad Jūsu darbībai jebkurā laika brīdī ir jāatbilst pieņemtiem par pamatu lūguma nosacījumiem par licenci vai paziņojuma iesniegšanu par saimniecisko darbību.

Mēs palīdzam un sniedzam atbalstu mūsu klientiem saņemt licences, kas nepieciešamas biznesam Igaunijā noteiktās nozarēs. Piemēram, tādas nozares ietver sevī: kravu pārvadājumus, kreditēšanu, alkohola un citu akcīzes preču tirdzniecību, kā arī citu valsts regulējamu darbību. Ja Jūsu uzņēmums neatbilst prasībām, tad atļauju izsniegšanu koordinējošais uzņēmums var atteikt izsniegt licenci, apturēt tās darbību vai atzīt par nederīgu.

4.6Konsultācijas

Papildinājumā pilnai apkalpošanai un juridisko pakalpojumu sniegšanai Igaunijā, mēs saviem klientiem vēl piedāvājam konsultāciju saņemšanu no pieredzējušiem juristiem no dažādām nozarēm, vienmēr palīdzot atrast jebkuru problēmu optimālu risinājumu.

All rights reserved © 2019 Skata Advisers