5. Sekretariāts 

5. Sekretariāts

5.1Juridiskās adreses piešķiršana

Juridiskā adrese (virtuālais birojs) Igaunijā ir obligāts nosacījums jebkuram vietējam uzņēmumam, kā arī ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecībām. Pēc likuma juridiskā adrese ir tā adrese, pēc kuras pieejama uzņēmuma valde.
Uzņēmuma juridiskai adresei jābūt vietējai. Mēs sniedzam juridiskās adreses (virtuālā biroja) pakalpojumu gadījumā, ja Jums tās nav. Tā kā mēs no klientam ņemam pilnvaru viņa interešu pārstāvēšanai pēc uzņēmuma reģistrācijas vietas, tad formāli likuma prasība tiek izpildīta.

5.2Vietējā pārstāvja pakalpojumi

Ja uzņēmuma direktora (valdes locekļa) dzīvesvieta nav Igaunija, bet cita Eiropas ekonomiskās zonas valsts vai Šveices Konfederācija (nerezidents), tad saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu, ir jāieceļ vietējais pārstāvis. Mūsu uzņēmums arī piedāvā vietējā pārstāvja pakalpojumu.

5.3Komunikācija ar valsts institūcijām un finanšu iestādēm pēc klientu uzdevuma

Pēc mūsu klientu uzdevuma mēs veicam komunikāciju ar valsts, finanšu institūcijām un citām iestādēm par:

  • nepieciešamās dokumentācijas pasūtīšanu no Komercreģistra (izraksts, statūti), no Nodokļa departamenta (izziņa par rezidentūru, izziņa par izvairīšanos dubultās nodokļu aplikšanas, izziņa par nodokļu parāda iztrūkšanu);
  • dokumentu notariālo apliecinājumu;
  • dokumentu legalizācija ar apostilēšanu;
  • zīmogu pasūtīšana;
  • pārrunu organizēšana ar klientiem, bankām, partneriem, darbiniekiem.

5.4Kontaktpersonas pakalpojumi

Mēs sniedzam kontaktpersonas pakalpojumu ar tālruņa numuru, zvanot uz kuru, sekretārs stādās priekšā jūsu firmas vārdā. Saskaņā ar instrukciju viņš fiksē pieņemtos ziņojumus vai nodos iepriekš atstāto informāciju. Pēc tam sekretārs informē klientu par visiem ieejošiem zvaniem visērtākā jums veidā. Jūs varat arī pāradresēt zvanus no virtuālā tālruņa uz savu numuru un atpakaļ.

5.5Korespondences nosūtīšana

Katrs uzņēmums savas darbības procesā saņem korespondenci, primāro dokumentu oriģinālus, sūtījumus u.c. Tas viss pienāks uz jūsu pasta adresi Igaunijā, kuru mēs piešķiram pakalpojuma veidā (virtuālā biroja adrese). Uz šo adresi mēs saņemam jūsu korespondenci un/vai sūtījumus. Atkarībā no jūsu uzdotām instrukcijām, uzglabājam, pārsūtam skenētā veidā vai pa pastu pēc jūsu norādītās adreses, vai izsniedzam jūsu pilnvarotai personai. Jūs varat norādīt virtuālā biroja adresi uz vizītkartēm, vietnē, uz veidlapām utt.

5.6Nerezidentu Igaunijas uzņēmumu pārvaldīšana

Igaunijas uzņēmumu pārvaldīšanu veic izpildinstitūcija Valdes veidā. Akciju sabiedrībām izņemot izpildinstitūciju (Valdi) jābūt vēl arī Padomei (Direktoru padomei). Ja uzņēmuma direktora (valdes locekļa) dzīvesvieta nav Igaunija, bet cita Eiropas ekonomiskās zonas valsts vai Šveices Konfederācija (nerezidents), tad saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu, ir jāieceļ vietējais pārstāvis. Mūsu uzņēmums arī piedāvā vietējā pārstāvja pakalpojumu.

All rights reserved © 2019 Skata Advisers